Järjestäjät

Tietoja järjestäjistä

sotainvalidit_logo

Harjavallan Seudun Sotainvalidit on perustettu 1946 ylläpitämään jäsenistön keskuudessa isänmaallista yhteishenkeä ja luottamusta tulevaisuuteen sekä luomaan edellytykset jäsentensä ja heidän puolisoidensa ja leskiensä tarkoituksenmukaiselle huollolle. Järjestö on poliittisesti sitoutumaton. Se on luonut hyvin yhtenäisen yhteisön jäsenistönsä asioiden hoitamiseksi. Osasto on aina ollut jäsenistölleen tärkeä sosiaalinen ympäristö juhlien, retkien, tapahtumien ja kerhojen järjestäjänä. Kyetäkseen auttamaan taloudellisen avun tarpeessa olevia veljiään, osasto on esimerkiksi myynyt adresseja ja arpoja, järjestänyt viljan- ja rahankeräyksiä, pitänyt iltamia ja juhlia sekä hoitanut kioski, tori- ja markkinatoimintaa. Toiminnan alkupuolella apu suunnattiin koulutuksen, asunnonhankkimisen ja perheen perustamisen aiheuttamiin kuluihin. Tänä päivänä käytämme kaikki saamamme varat tukeaksemme ikääntyvää jäsenistöä, jotta nämä selviäisivät omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja järjestämme virkistystoimintaa henkisen vireyden ylläpitämiseksi. Osastossa on vielä yhteensä 51 sotainvalidi- ja puolisojäsentä.  Jäsenistö vähenee, mutta tuen tarve lisääntyy ikääntymisen myötä.

lionslogo03

Lions Club Harjavalta/ Huovi ry on perustettu 1969 ja se kuuluu jäsenenä kansainväliseen Lions Clubs International -avustusjärjestöön. Lionsklubin tarkoituksena on luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä, edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa sekä ylläpitää hyvää toveruutta, antaa tilaa vapaalle keskustelulle ja olla aktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa. Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Klubimme jäsenmäärä on ollut 25 – 35 jäsentä. Huovi-klubin avustustoiminta on alusta alkaen suuntautunut pääosin nuorten terveiden elämäntapojen, toimintojen ja harrastusten tukemiseen ja edistämiseen sekä sotainvalidien ja –veteraanien avustamiseen. Keräämillämme varoilla olemme lähettäneet ulkomaille lähes vuosittain nuorisovaihdokkeja, kouluttaneet Lions Quest -opettajia ja tukeneet harjavaltalaisia henkilöitä ja yhteisöjä. Myös palvelutoiminta kuuluu klubimme perinteisiin. Avustustoiminnan rahoitamme erilaisilla aktiviteeteilla mm. jätepaperinkeräyksellä ja järjestämällä toisena osapuolena Harjavallan Markkinat. Näistä saamamme tuoton suuntaamme lyhentämättömänä paikalliseen avustustoimintaan.