Historia

HARJAVALLAN MARKKINAT
Päivitetty 14.3.2013

Ensimmäiset Harjavallan Markkinat pidettiin paikallisen Sotainvalidiosaston järjestämänä elo-syyskuun vaihteessa 1980. Markkina-ajankohdaksi vakiintuikin elokuun viimeinen viikonvaihde. LC Harjavalta/Huovin leijonat tulivat sotainvalidien avuksi 1986, josta alkaen heidän vastuunsa järjestelyistä on hiljalleen kasvanut. Harjavallan Markkinat oli kauppiaiden mukaan 1990-luvun alkuvuosina koko Länsi-Suomen suurin markkinatapahtuma.
Vuosituhannen lopulla yleinen lama ja kilpailevien paikallistapahtumien nopea lisääntyminen taittoivat kasvun ja tapahtuma vakiintui nykyiseen kokoonsa, reiluun puoleen parhaista vuosista. Värikkäästä paikkahuutokaupasta luovuttiin ja paikat ruvettiin myymään ennakkovarausten pohjalta. Uusi ”Torilinna” toi 1997 tilat markkinatoimistolle ja sosiaalitiloille. Harjavallan kaupungin tuki tapahtumalle on ollut muutenkin merkittävä.
Markkinoita on pyritty uudella vuosituhannella kehittämään tapahtumaksi, jossa myös lähialueen kauppiaat, tuottajat ja käsityöläiset olisivat vahvasti edustettuina. Muodoltaan Harjavallan Markkinat on säilynyt myyntitapahtumana, jossa kauppiaat ja markkinaväki on pääosassa.

Järjestäjien markkinoilta saama tuotto on mennyt aina kokonaisuudessaan Harjavallan Sotainvali-dien huolto-, kuntoutus- ja virkistystoimintaan sekä LC Harjavalta/Huovin kautta paikalliseen hy-väntekeväisyyteen

Näin alkoivat Harjavallan markkinat:
Harjavaltaan valmistui uusi Huovintorin 1972. Se oli valmistuessaan kooltaan Satakunnan suurin kokonaan päällystetty myyntialue. Komeat puitteet saivat torikaupasta vastaavien Harjavallan Sota-invalidien keskuudessa viriämään ajatuksen markkinoiden järjestämisestä torialueella. Harjavallan kaupungin myötävaikutuksella ensimmäiset markkinat toteutettiinkin elo-syyskuun vaihteessa 1980.Paikat kaupattiin varmuuden vuoksi etukäteen. Varaamatta jääneet paikat myytiin huutokaupalla. Markkinoiden aloitus osui sopivaan ajankohtaan, jolloin markkinakauppa oli juuri viriämässä uudel-leen ja tapahtuma kiinnosti uutuudessaan laajalti myös lähialueen asukkaita. Kun sääkin suosi, voi-tiin todeta paikalla olleen yli 150 kauppiasta ja lehdessä julistaa markkinoilla käyneen 16 000 vieras-ta. Koko Sotainvalidiosaston suurponnistus oli onnistunut loistavasti!

Markkinoiden alkutaival:
Onnistunut alku innosti jatkamaan. Tapahtumasta tuli vuosittainen ja ajankohta on siis alusta asti ollut elokuun viimeinen viikonloppu.
Markkinat pääsivät almanakkaan, tieto levisi sekä kauppiaitten että markkinavieraiden keskuudessa ja pian markkinoita voitiin mainostaa koko maakunnan suurimpana myyntitapahtumana. Alueen lapsille toimintaa tarjoavat tivolit ovat värittäneet tapahtumaa alusta alkaen.

Markkinapaikat myytiin alkuvuosina huutokaupalla perjantai-iltana. Se oli usein varsin värikäs tapahtuma ja vaati paljon myös järjestäjiltä.
Sotainvalidiosastolle markkinoista tuli merkittävä tulonlähde. Osaston väki oli iäkästä ja voimavarat rajalliset ja markkinat kasvoivat kaiken aikaan. Vuonna 1986 apuun pyydettiinkin tuttu kumppani LC Harjavalta/Huovi – aluksi paikoitusalueiden liikenteenohjaukseen. Tästä alkoi markkinayhteistyö, joka jatkuu edelleen.

Markkinat vakiintuvat:
Markkinoiden kasvu oli alkuvuosina hyvin voimakasta ja vakaata. Lakipiste saavutettiin 1990 luvun alkuvuosina, jolloin myyntipaikkoja oli käytössä yli 400 ja lehdissä julistettiin rohkeasti, että paikalla oli kahden päivän aikana ollut jopa 40 000 kävijää. Luvussa lienee kyllä markkinalisä. Länsi-Suomen suurimmat markkinat, väittivät kuitenkin tuolloin paikalla olleet kauppiaat.

Huovi-leijonista tuli vuodesta 1990 alkaen markkinoiden toinen järjestäjäosapuoli. Leijonien osuus käytännön töistä onkin lisääntynyt vuosien kuluessa hiljalleen.
Markkinoita ja tapahtumia alkoi syntyä lähes jokaiselle paikkakunnalle. Tuli lama. Markkinoiden kasvu taittui ja alkoi hiljainen tasaantuminen. Värikkäistä paikkahuutokaupoistakin luovuttiin 1996 ja paikat on sen jälkeen myyty ennakkovarausten perusteella.

Uusi torivalvojan rakennus ”Torilinna” valmistui sopivasti seuraavan vuoden markkinoille. Samalla poistui vuosia markkinoita ja toritoimintaa vaivanneet hygieniaongelmat, kauppiaat saivat vihdoin alueelle nykyaikaiset WC-tilat ja vesipisteen sekä järjestäjät kunnolliset toimistotilat.

Erikoisuutena mainittakoon, että markkinatapahtuma oli alkuaikoina pitkään säänhaltijan suosiossa, Harjavallan markkinoilla ei 22 vuoteen markkina-aikana kunnolla satanut, mikä on vuodenaikaan nähden suoranainen ihme! Myöhemmin vettä on kyllä tullut ”riittävästi”.

Markkinat tänään ja tulevaisuudessa:
Markkinakaupan luonne on Harjavallassakin muuttunut. Tarjonta on siirtynyt suuhunpantavan ja tekstiilien suuntaan. Myyjistä pääosa on ammattilaisia ja kiertelevät laajalla alueella myyntitapahtumissa. Paikallisten pienmyyjien sekä kirpputori- ja divarimyyjien määrä on vähentynyt radikaalisti. Kauppiaiden joukosta ovat kadonneet kokonaan mm ”helppoheikit” ja alkuvuosien ”väriläiskät”, joiden kojujen avaaminen sunnuntaiaamuna saattoi muutaman tunnin myöhästyä, kun kauppiaat eivät oikein tienneet missä ovat tai missä heidän pitäisi olla.

Markkinamyyjät ikääntyvät ja heidän poistuessa myyntipöytiensä takaa eläkkeelle vain joka kolmanmannen tilalle tulee uusi, nuori yrittäjä ja heistäkin useimmat kuuluvat etnisiin vähemmistöryhmiimme.

Myyntipaikkoja on käytössä tänä päivänä vain puolet parhaiden vuosien määrästä. Onneksi laskeva suunta on tasaantunut, kauppiaat eivät ole enää muutamaan vuoteen vähentyneet, vaikka vuosi-ttaisia heilahteluja määrässä onkin ollut.
Tapahtuma on edelleen lähialueen suurin myyntitapahtuma, joka kerää väkeä laajalta alueelta.

Harjavallan Markkinat tulee varmasti säilymään alueellisena suurtapahtumana, ellei torialueen kohdalla tapahdu radikaaleja muutoksia.
Markkinoita kehitetään myyntitapahtumana, jossa pääosassa ovat kauppiaat. Oheisohjelman tuo-mista torialueelle vältellään edelleen. Markkinoille on pyritty saamaan lisää tarjontaa lähialueen tuottajilta ja käsityöläisiltä. Tämä työ jatkuu edelleen.

Muuta:
Harjavallan sotainvalidien keski-ikä on lähes 89 vuotta. Sitkeästi parempikuntoiset jäsenet ja puoli-sojäsenet osallistuvat tukihenkilöiden mukana markkinatapahtumaan. Heille siinä on kysymys myös henkisestä vireydestä ja halusta osallistua yhteiseen ponnistukseen. Tulevaisuudessa vastuu markkinoista siirtyy kuitenkin kokonaan leijonien huoleksi, mutta vielä siihen lenee vuosia.

Harjavallan Markkinat on järjestävien yhdistysten tärkein rahanhankintamuoto. Markkinoista saatu

Tuotto on mennyt koko historiansa ajan kokonaisuudessaan Harjavallan Sotainvalidien huolto-, kun-toutus- ja virkistystoimintaan sekä LC Harjavalta/Huovin kautta paikalliseen hyväntekeväisyyteen.