Markkinaehdot

HARJAVALLAN MARKKINAT 26. – 27.8.2023 PERUSTIEDOT 43. MARKKINOISTA

1. JÄRJESTÄJÄ:

Sotainvalidien Veljesliiton Harjavallan Seudun osasto ry ja Lions Club Harjavalta/Huovi ry
Puhelin 040-596 9020

2. MARKKINA-ALUE:

Markkina-alueena toimii Harjavallan Huovintori (nykymuodossaan), joka on kokonaan asfaltoitu sekä sen välittömät lähialueet.

3. PAIKKAVARAUKSET:

Myyntipaikkavaraukset vuonna 2023 omassa käytössä olleisiin paikkoihin tapahtuu maksamalla paikkamaksu järjestäjiltä saatavalla viitteellisellä pankkisiirrolla Satapirkan Osuuspankkiin 28.7.2023 mennessä. Vapautuvat paikat tulevat tämän jälkeen netti- ja puhelinvarauksilla myytäviksi. Tällöin huomioidaan paikkavarausten saapumisjärjestys, aiempi Harjavallan markkinoille osallistuminen ja varaajan toivomukset mahdollisuuksien mukaan. Osalle kauppiaista on torialueella tapahtuvien muutosten vuoksi jouduttu osoittamaan uusi myyntipaikka. Näillä kauppiailla on etuoikeus vapautuviin paikkoihin.

Muistathan, että ainoastaan eräpäivänä maksettu paikkamaksu takaa paikkavarauksen pitävyyden.

4. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT:

Kaikki numeroidut paikat ovat kooltaan 4m x 4m ja sisältävät reunarivejä lukuun ottamatta kaksi myyntisuuntaa (kulmapaikkoja). Hintoihin sisältyy 0% ALV. Paikat sijaitsevat asvaltilla tai laatoituksella lukuun ottamatta paikkoja 201-210 ja 215-223

Paikat varsinaisella torialueella:
Maksettu 28.7. mennessä 4m x 4m 105 euroa
Maksettu 28.7. mennessä 4m x 8m 200 euroa
Maksettu 17.8. mennessä 4m x 4m  120 euroa
Maksettu 17.8. mennessä 4m x 8m 230 euroa
Maksetaan paikan päällä 4m x 4m 135 euroa
Maksetaan paikan päällä 4m x 8m 260 euroa

Tuottajapaikat:
2m x 2m maksettu 17.8. 30 euroa paikalla 35 euroa 2m x 3m maksettu 17.8. 40 euroa paikalla 45 euroa
3m x 3m maksettu 17.8. 50 euroa paikalla 55 euroa
Muiden kokojen hinnat sopimuksen mukaan.
Reunaalueilla hinta on koosta riippuen sopimuksen mukaan.

5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS:

Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Teltat on ankkuroitava paikoilleen riittävin painoin. Rakenteet eivät saa ylittää myyntiruudun rajoja. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Markkinoille tulevien on ilmoittauduttava markkinatoimistoon. Myyntipaikan ennakkoon varannut voi aloittaa myyntiruudun käytön jo perjantaina 25.8. klo 18.00 alkaen. Ruuduissa 165-182 on huomioitava kaupan asiakaspaikoitus.

6. SÄHKÖISTYS:

Sähköpääkeskukset asentaa järjestäjä, mutta tarvittavat jatkojohdot on myyjän itse huolehdittava. Sähkö maksetaan ennakkoon paikkamaksun yhteydessä. Maksun voi tarvittaessa suorittaa myös paikan päällä. Sähkömaksu on valovirralta 10 euroa ja voimavirralta 20 euroa (korkeintaan 16 ampeerin pistoke, suuremmista liittymistä on neuvoteltava erikseen).

7. MYYNTIAIKA/MARKKINATOIMISTO:

Virallinen myyntiaika on lauantaina 9-17 ja sunnuntaina 10-16. Markkinatoimisto aukeaa lauantaina kello 6.30. Tällöin aloitamme myös mahdollisten jäännöspaikkojen myynnin tulojärjestyksessä. Varatut paikat, joita ei ole ennakkoon maksettu, on maksettava markkinatoimistoon klo 7.30 mennessä. Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön päivittäin tuntia ennen myyntiajan alkua, ellei toisin ole ennalta sovittu. Järjestäjillä on oikeus myydä paikat uudelleen, ellei niitä ole otettu käyttöön määräaikaan mennessä. Markkinatoimisto on auki markkinoiden ajan ja palvelee kaikissa markkinoihin liittyvissä asioissa. Markkinatoimiston puhelinnumero on 040-596 9020.

8. MYYNTILUVAT:

Järjestäjä on hankkinut myyjille myyntiluvan markkinoiden ajaksi. Peliteltat ja niihin verrattavat noudattavat lupien saamiseksi niitä määräyksiä, jotka koskevat kyseistä toimintaa ja jokaisen peliteltan vastaavan hoitajan on itse hankittava lupa poliisiviranomaiselta.

9. ELINTARVIKEMYYNTI

Elintarvikkeita myyvien kauppiaiden on noudatettava elintarviketurvallisuutta koskevan lainsäädännön määräyksiä sekä sosiaali- ja terveysministeriön tekemiä päätöksiä elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa ja suuremmassa yleisötilaisuudessa.
Avotulta ja kuumaa rasvaa käsittelevillä myyjillä on oltava asetuksen mukaiset alkusammutusvälineet. “Parasta ennen” päiväykseltään vanhentuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa myydä vain poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikoisluvalla terveysviranomaisten lausunnon pohjalta. Elintarvikemyyjien on tehtävä ilmoitus tapahtumaan osallistumisesta Porin kaupungin Ympäristövirastoon osoitteeseen Valtakatu 11 28100 Pori viimeistään neljä päivää ennen markkinoita oheisella lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostilla osoitteeseen terveysvalvonta@pori.fi. Lomakepohja löytyy Porin kaupungin nettisivuilta.

10. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI:

Autojen ajaminen markkinaalueelle on sallittua vain pystytystä varten lauantaina klo 8.30 asti ja purkua varten sunnuntaina klo 16.00 alkaen. Muina aikoina auton tuonti alueelle ilman järjestäjien lupaa on ehdottomasti kielletty. Kauppiaspysäköintiä varten on varattu erilliset tilat. Autoja ei saa jättää markkina-aikana viereisen S-Marketin eikä Tokmannin paikoitusalueelle.

11. SIIVOUS:

Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kertynyt pahvijäte on kuljetettava järjestäjien markkinaalueelta osoittamaan roskalavaan ja sekajäte alueella
oleviin roskalaatikoihin.

12. NIMIKYLTIT:

Markkinajärjestäjät edellyttävät, että kaikilta markkinoille osallistuvilta kauppiailta löytyy myyntipisteestä kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin asu ja materiaali on vapaamuotoinen. Koko on oltava kooltaan vähintään A4.

13. YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Myyntipaikan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjien lupaa on ehdottomasti kielletty.

14. MAINONTA:

Markkinoita mainostetaan mm. seuraavissa medioissa: Sydän Satakunta, Jokilaakso, Alasatakunta ja Satakunnan Kansa sekä alueen sähköisissä medioissa.
Lisäksi käytämme kattavaa tienvarsimainontaa.

15. VALVONTA:

Markkina-alue on järjestäjien toimesta eristetty ja valvottu perjantai-lauantai ja lauantai-sunnuntai välisinä öinä. Valvonnasta ei peritä erillistä maksua.

16. MAJOITUS:

Majoitusvaihtoehtoina suosittelemme kauppiaille Hotelli Hiittenharjua (02-531 1600) ja Hotelli-Ravintola Marilyniä (02-531 9811).